English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Birim Faaliyet Raporu

Ülkelerin, toplumların ve kültürlerin ilerleme gösterip aşama kaydetmelerinde en önemli itici güç ‘’insan unsurudur’’. Üniversiteler belirli bir kaliteye ve yeterliliğe sahip bu insan unsurunu sağladıkça, toplumlar hedeflerine ve amaçlarına ulaşırlar. Bu bağlamda fakültemizin insan unsurunu sağlama konusundaki ilk hedefi, rekabetin üst düzeye tırmandığı günümüz dünyasında öğrencilerimizin, yapısal değişikliklere ve beceri taleplerine daha fazla uyum sağlayabilecek birer birey olarak piyasada yer almasını sağlamaktır. Üniversiteler öğrencilerini bir meslek sahibi kılmakla yükümlü olmalarının yanı sıra üniversite ruhuna uygun olarak önemli bir misyona daha sahiptir. Bu kapsamda ikinci misyonumuz ise öğrencilerimizin globalleşme ile küçülen dünyanın her tarafında karşılıklı etkileşime girebilecekleri bir kültüre ile donatmaktır.

Mühendislik mesleği sevdalıları olan öğrencilerimizin salt bilgi talep eden bireyler olarak değil, aynı zamanda bilimsel faaliyetlerin bir paydaşı olarak yer alacakları bir eğitim sağlamak temel hedefimizdir.  Bu hedefi gerçekleştirmek suretiyle bilime ve teknolojiye önderlik edecek bireyleri topluma kazandırmak fakültemizin en önemli katma değeri olacaktır.

Biz bütün bu hedefleri birbirini tamamlayan, birbirini dengeleyen, birbiriyle bütünleşen ilişkiler olarak görüyoruz. Bu kapsamda örnek bir eğitim modeli konusunda kararlıyız.

2017 yılı sonu itibarıyla mali bilgileri, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarına ilişkin mevcut durumunu yansıtan bu titiz çalışmanın ortaya çıkmasında emeği olan ve katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.


                                                                                                                      Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

                                                                                                                                      Dekan

2017 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Dekanın Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlik Fakültesi’ni tercih eden ögrencilerimiz, ülkemizin mevcut 6 Teknik ÜniversitesindenDevam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi görselleri Devam